Atrybut class

31 lipca 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Atrybut class służy do przypisywania elementom klas zdefiniowanych w kaskadowych arkuszach stylów. Klas najczęściej używa się do stylizowania elementów za pomocą CSS, ale czasami są one też wykorzystywane do manipulowania elementami struktury DOM dokumentów przy użyciu JavaScriptu.

Przykłady użycia

Akapit przypiany do klasy uwaga
<p class="uwaga">Na ten aspekt należy zwrócić szczególną uwagę...</p>

Składnia atrybutu class

<nazwa_elementu class="nazwa_klasy inna_nazwa_klasy kolejna_nazwa_klasy">

Elementy związane z atrybutem class

W HTML 5 atrybut class można definiować dla wszystkich elementów, natomiast w HTML 4.01 — dla wszystkich elementów oprócz base, basefont, head, html, meta, param, script oraz title.

Wartości atrybutu class

Wartość Opis HTML 4.01/XHTML 1.0 HTML 5
nazwa_klasy Wartością atrybutu class może być dowolna liczba nazw klas rozdzielonych spacjami. Nazwy klas muszą spełniać określone kryteria:
  • Muszą zaczynać się od małej lub wielkiej litery alfabetu łacińskiego
  • Mogą zawierać małe i wielkie litery, cyfry, łączniki oraz znaki podkreślenia

Obsługa atrybutu class przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W języku HTML 5 atrybut class jest tzw. atrybutem globalnym, tzn. może być stosowany do wszystkich elementów. Natomiast w HTML 4.01 atrybut ten jest dozwolony dla wszystkich elementów oprócz base, basefont, head, html, meta, param, script oraz title.

Uwagi

Na stronie może być wiele elementów przypisanych do tej samej klasy.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.