Biblioteka ScrollReveal.js

Biblioteka JavaScript do łatwego implementowania animacji przewijania stron internetowych.

Więcej

Daty i godziny w PHP

W dawnych mrocznych czasach programiści PHP musieli do pracy z datami i godzinami wykorzystywać dziwaczną mieszankę funkcji date(), gmdate(), date_timezone_set() itd.

Więcej

Przełączanie JavaScriptu zależnie od zmiany widoczności elementu za pomocą jQuery

Jeśli chcesz uruchomić wybrany skrypt JavaScript, gdy użytkownik przestanie interesować się kartą lub do niej wróci, możesz skorzystać z tego rozwiązania

Więcej

PHP i UTF-8

Aktualnie PHP nie obsługuje standardu Unicode na niskim poziomie, choć oczywiście są sposoby na zapewnienie prawidłowego przetwarzania łańcuchów UTF-8…

Więcej

Łączenie wywołań wtyczek w łańcuchy w jQuery

Biblioteka jQuery umożliwia tworzenie łańcuchów wywołań metod wtyczek, aby ograniczyć proces przeszukiwania drzewa DOM i liczbę tworzonych obiektów jQuery

Więcej

Java 8 — przewodnik po nowoczesnej Javie

Przewodnik po wszystkich nowych składnikach języka. Krótkie i nieskomplikowane przykłady użycia domyślnych metod interfejsów, wyrażeń lambda, referencji do metod i powtarzalnych adnotacji. A ponadto najnowsze zmiany w interfejsach AP dotyczące m.in. strumieni, interfejsów funkcyjnych, rozszerzeń słowników oraz nowy API daty i czasu i wiele więcej…

Więcej

Oczyszczanie danych HTML na wejściu i wyjściu

Nawet jeśli poczujesz pokusę, aby do oczyszczania danych HTML wykorzystać wyrażenia regularne, koniecznie się jej oprzyj…

Więcej

Obsługa błędów wywołań Ajax w jQuery

Gdy wywołanie Ajax spowoduje błąd 404 lub 500, nastąpi uruchomienie procedury obsługi błędów. Jeśli procedura ta nie jest zdefiniowana, może to przeszkodzić w wykonaniu innego kodu jQuery

Więcej

ES6 bez tajemnic. Przyszłość

W tym artykule omówię garść innych nowych elementów, których nie miałem okazji wyczerpująco przedstawić. Potraktuj to jak zwiedzanie zamku, w którego komnatach mieszczą się wszystkie struktury języka…

Więcej

Sprawdzanie poprawności adresów e-mail w PHP

W internecie można znaleźć niezliczoną ilość skomplikowanych wyrażeń regularnych, ale najprostszym sposobem jest użycie wbudowanej funkcji PHP…

Więcej